WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Dostępność

UWAGA - Status archiwalny

 UWAGA!

Od dnia 26.10.2020 r. strona ta jest stroną ARCHIWALNĄ.

 Oficjalny, aktualny serwis znajduje się pod adresem:

 

www.gov.pl/wsse-kielce

 

Dostępność

Oświadczenie w sprawie dostępności

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiej Stacji Santarno-Epidemiologicznej w Kielcach.

Data publikacji strony internetowej: 19.08.2011

Data ostatniej dużej aktualizacji: 19.05.2012

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. WSSE w Kielcach podjęła działania w celu zwiększenia dostępności swojej strony internetowej. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Oświadczenie sporządzono dnia 21.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest koordynator dostępności - Wojciech Wrona, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dostępność architektoniczna

Zgodnie z art. 6. ww. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Przed wejściem głównym do WSSE Kielce, po prawej stronie znajduje się dźwig dla osób ze szczególnymi potrzebami, oznakowany piktogramem. Drzwi do budynku WSSE Kielce otwierane są po uruchomieniu sygnału dźwiękowego domofonu znajdującego się po lewej stronie, na wysokości około 120 cm. Po chwili w domofonie powinien zgłosić się portier udzielając stosownych informacji, otwierając drzwi do budynku, można również skorzystać z jego pomocy. Przy portierni portier udzieli wstępnych informacji, powiadomi odpowiedniego pracownika, który następnie udzieli niezbędnych informacji w konkretnej sprawie. Do załatwienia formalności przy windzie jest zainstalowany stolik do obsługi interesantów, przy którym można dokonać niezbędnych formalności.

Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków

W Wojewódzkiej Stacji Saniatrno-Epidemiologicznej w Kielcach zapewniono na parterze budynku:

  • ustęp z udogodnieniami dla osób ze szczególnymi potrzebami z piktogramem na dzwiach,
  • szerokie korytarze umożliwiające bezkolizyjny ruch osobom na wózkach,
  • dźwig osobowy dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dostęp na wyższe kondygnacje budynku możliwy jest za pomocą dźwigu osobowego. Dostęp na wyższe kondygnacje budynku możliwy jest tylko w asyście pracownika WSSE Kielce.

Na parterze budynku przy recepcji znajduje się tablica informacyjna. W razie konieczności portier udziela informacji osobie ze szczególnymi potrzebami.
Aktualnie brak miejsca parkingowego dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób

Osoba, która udziela informacji petentowi ze szczególnymi potrzebami odpowiedzialna jest za bezpieczną ewakuację tej osoby z budynku WSSE Kielce.
WSSE Kielce zapewnia dostęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

 

Jesteś tutaj: Start Dostępność