WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Promocja Zdrowia HIV / AIDS - profilaktyka Informacje o programie

UWAGA - Status archiwalny

 UWAGA!

Od dnia 26.10.2020 r. strona ta jest stroną ARCHIWALNĄ.

 Oficjalny, aktualny serwis znajduje się pod adresem:

 

www.gov.pl/wsse-kielce

 

AIDS

Informacje o programie


Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV

Podstawę prawną działań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV (Dz. U. z dnia 1 marca 2011r., Nr 44, poz. 227).

Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV określa politykę rządu w zakresie zapobiegania HIV/AIDS i zwalczania ich społecznych skutków.

Głównymi zadaniami Krajowego Programu są:

  • ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV m.in. poprzez zapewnienie odpowiedniego dostępu do informacji, edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, tj.: prowadzenie długofalowych programów profilaktyczno-edukacyjnych dla młodzieży, organizowanie uświadamiających kampanii medialnych, rozszerzanie sieci punktów wykonujących testy na obecność HIV z profesjonalnym poradnictwem, międzynarodowa wymiana doświadczeń w walce z HIV/AIDS;

  • poprawa jakości życia i dostępu do opieki zdrowotnej dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich poprzez promowanie i wspieranie działań organizacji pozarządowych i wolontariatu w zakresie profilaktyki HIV, pomocy zakażonym HIV i chorym na AIDS, promowanie projektów integracyjnych z chorymi.

Realizacją Krajowego Programu kieruje Minister Zdrowia, a koordynatorem jest Krajowe Centrum ds. AIDS, natomiast Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach jest partnerem realizującym zadania z „Harmonogramu realizacji Krajowego programu zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV opracowanego na lata 2012 – 2016”.

Jesteś tutaj: Start Promocja Zdrowia HIV / AIDS - profilaktyka Informacje o programie