WSSE Kielce

Font Size

Cpanell
Jesteś tutaj: Start Struktura

WOJEWÓDZKA STACJA

SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA

W KIELCACH

ŚWIĘTOKRZYSKI

PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI

INSPEKTOR SANITARNY

UWAGA - Status archiwalny

 UWAGA!

Od dnia 26.10.2020 r. strona ta jest stroną ARCHIWALNĄ.

 Oficjalny, aktualny serwis znajduje się pod adresem:

 

www.gov.pl/wsse-kielce

 

Struktura organizacyjna Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Państwowa Inspekcja Sanitarna podlega ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, kieruje nią Główny Inspektor Sanitarny.

Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Województwie Świętokrzyskim wykonuje Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, który w strukturze Państwowej Inspekcji Sanitarnej podlega Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, zaś sam jest organem nadrzędnym w stosunku do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa świętokrzyskiego.

Swoje zadania wykonuje on przy pomocy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kielcach.
WSSE w Kielcach jest więc aparatem pomocniczym Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. WSSE w Kielcach jest jednostką budżetową, będącą podmiotem leczniczym, finansowanym z budżetu państwa, dla którego organem założycielskim jest Wojewoda Świętokrzyski.

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny jest jednocześnie Dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kielcach.


Instytucje nadrzędne:

logo trans col2 100Główny
Inspektorat Sanitarny
suw logoŚwiętokrzyski
Urząd Wojewódzki w Kielcach

 

       

 

Instytucje podrzędne:

logo trans col2 100Powiatowe Stacje
Sanitarno - Epidemiologiczne w woj. świętokrzyskim

 


Schemat struktury Państwowej Inspekcji Sanitarnej

struktura PIS

Jesteś tutaj: Start Struktura